Thirrje ugjente për trajnim në Itali – Digital Literacy in Human Rights

HR

Qendra e Aktivizimit të Rinisë (Youth Activism Center – YAC) është partnere e organizatës italiane “Identities” në projektin “Digital Literacy in Human Rights” e cila do të mbahet në datat 26 Nëntor – 03 Dhjetor 2015 në qytetin Pescara, përkatësisht Chieti-Pescara (Abruzzo, Italy).

Për Kosovarët me pasaportë të huaj (ose vizë schengen të vlefshme).

Shtetet partnere: Bosnjë dhe Hercegovina, Greqia, Holanda, Italia, Kosova, Mali i Zi, Qipro, Rumania, Serbia, Shqipëria dhe Turqia.
Datat: 26 Nëntor – 3 Dhjetor 2015
Vendi: Chieti, Pescara, Itali.
Data e fundit e aplikacionit: 25.11.2015, 13:00.

Shpenzimet
Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara. Shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit janë të mbuluara gjatë programit. Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen deri në 275 euro pas programit përmes llogarisë bankare. Rimbursimit bëhet në periudhën deri 2 muaj pas trajnimin dhe të gjitha faturat e udhëtimit duhen të ruhen. Gjithashtu pjesëmarrësit duhet të pagujanë sigurimin shëndetësor vetë.

This training course is aimed to increase the level of civic participation in Human Rights protection, by providing human right education to marginalised and isolated activists through ICT.

The main objectives of this training course will be to:

  • develop a tool box on Digital HRE and explore the main tools of ICT used in HRE.
  • conceive a “useful-links” list on HRE.
  • develop skills in the use of social media.

The TC remarks the need of educational tools for youth workers and activists working in isolated areas or within marginalised groups. Thus we will contribute to the civic participation and activism, by enabling activists who are in isolated areas or marginalised communities, with skills and tools to be active in online platforms, exchanging informations and raising awareness to a wider public.

The TC points to foster the use of ICT among youth workers, by:

  • developing their digital literacy in internet use,
  • providing a thorough scenario about HRE situation in ones countries and Europe in general,
  • improving skills in searching, selecting and sharing of information,
  • encouraging the team spirit and the feeling of European citizenship,
  • meeting local activists/NGOs and exploring stories of HRE in practice.

The use of internet to exchange informations, has made the society more informed.
Selecting the genuine information, by confirming it through several trusted sources, expressing the reality as it is, in order to emphasize the European values, is the driving philosophy of this training course. We will use non-formal education, combined with real examples and case studies. In this frame we will provide basic skills on Human Right Education and digital tools and links that will be shared among participants. Skills and experience shall be exchanged through team work and local visits.

Forma e aplikimit.

Formën e aplikimit dërgoni në youthactivismcenter@gmail.com, jo më larg se 25.11.2015, ora 13:00.

DLHR