06.09.2015

Përvoja me YAC

Ju lutem plotësoni formularin në vazhdim për të treguar rreth përvojës suaj nëpër projektet ndërkombëtare në të cilat ju ka dërguar Qendra e Aktivizimit të Rinisë (Youth Activism Center – YAC).

Përmes plotësimit të këtij formulari, do të na ndihmoni shumë, pasi do të shërbejë si vlerësim për ne.

Emri

Mbimri

E-mail

Data e Lindjes

Projekti ku keni marrë pjesë

Experienca juaj

Your experience

A dëshironi të merrni pjesë edhe në projekte tjera nga YAC edhe në të ardhmen?
PoJo