Ekonomistët e rinj mësojnë si të shkruajnë projekt

2

Qendra e Aktivizimit të Rinisë (Youth Activism Center – YAC) sot vazhdoi me trajnime për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”. Kësaj radhe, YAC trajnoi studentët e Fakultetit Ekonomik.

Trajnimi për ekonomistët e rinj kishte të bënte me shkruarjen e projekteve, ku studentët mësuan se çka është projekti, qëllimi i projektit, objektivat, aktivitetet e kështu me radhë.

Ky projekt do t’i shërben shumë ekonomistëve të rinj në karrierën e tyre.

Trajnimi u prit shumë mirë nga studentët, të cilët e falenderuan organizatorin për këtë trajnim dhe u aftësuan në shkruarjen e projektit.

Trajnuesit do të shpërblehen me çertifikata për pjesëmarrje në ditët në vijim.