15.11.2014

Balsika – Mali i Zi

"Crkva Gospa od Zdravlja" church, Kotor bay, Montenegro.

Emri

Mbiemri

Adresa

Datëlindja

E-mail

Telefoni

Fotografia juaj

Instrumenti Muzikor

Gjuha Angleze

Motivi juaj për pjesëmarrje

Emri, Mbiemri, e-maili dhe numri i telefonit të personit kontaktues në rast emergjence

Koment shtesë (opcionale)