Hulumtim në lidhje me ndikimet e pandemisë tek të rinjët në Gjilan

OJQ Qendra e Aktivizimit të Rinisë në Gjilan po realizon aktivitetin hulumtues në lidhje me ndikimet e pandemisë tek qytetarët e Gjilanit. Specifikisht realizimi i këtij aktiviteti përshkak të pandemisë po realizohet online përshkak se përfshihen qindra të rinjë e të reja e të mos rrezikohet më tepër.

Qëllimi i këtij hulumtimi është të vlerësoj e të hulumtoj se si ka ndikuar situata pandemike nga COVID 19, në jetën sociale e akademike, ne mirëqenien fizike e mendore, si dhe në ngrënien e ushqimit të shëndetshëm, e qytetarëve – me fokus rininë – e qytetit te Gjilanit dhe vendbanimeve përreth.

Ky projekt është i mbështetur nga Komuna e Gjilanit.

Linku për plotësimin e këtij pyetësori është:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA97BDzhwdRS0aN1uwIvxjt7RNQfMhwUixbICCIGOKjDsPYg/viewform?usp=sf_link

Vlerësojmë bashkëpunimin tuaj!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *